۱۳۹۸-۰۳-۲۵

کارگاه آموزشی مبدل های حرارتی

۱۳۹۸-۰۳-۱۹

کارگاه آموزشی مشعل های صنعتی

۱۳۹۸-۰۳-۱۹

کارگاه آموزشی اطفاء حریق با اسپرینکلر

۱۳۹۸-۰۳-۱۹

کارگاه آموزشی تعمیرات، نگهداری و راهبری چیلرهای تراکمی

۱۳۹۸-۰۳-۱۹

کارگاه آموزشی طراحی و انتخاب پمپ های سانتریفیوژ

۱۳۹۸-۰۳-۱۹

کارگاه آموزشی تعمیرات و بازرسی کمپرسورهای صنعتی

۱۳۹۸-۰۳-۱۹

کارگاه آموزشی تعمیرات و بازرسی پمپ های صنعتی

۱۳۹۸-۰۱-۰۸

کارگاه آموزشی ناظر کنترل کیفی پروژه های صنعتی

۱۳۹۸-۰۱-۰۷

کارگاه آموزشی بازرسی دوره ای سیستم های لوله کشی صنعتی

۱۳۹۸-۰۱-۰۷

کارگاه آموزشی شیرآلات صنعتی

۱۳۹۸-۰۱-۰۷

کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب RO با نرم افزار WAVE

۱۳۹۸-۰۱-۰۷

دوره آموزشی لوله کشی صنعتی Piping

ثبت نام