۱۳۹۸-۰۱-۰۸

کارگاه آموزشی ناظر کنترل کیفی پروژه های صنعتی

۱۳۹۸-۰۱-۰۷

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

۱۳۹۸-۰۱-۰۷

کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب RO با نرم افزار WAVE

۱۳۹۸-۰۱-۰۷

دوره آموزشی نرم افزار PDMS

۱۳۹۷-۱۰-۰۶

کارگاه آموزشی PFD , P&ID , BFD

۱۳۹۷-۰۷-۰۵

دوره آموزشی نرم افزار متلب MATLAB

۱۳۹۷-۰۷-۰۵

دوره آموزشی نرم افزار اسپن پلاس Aspen Plus

۱۳۹۷-۰۷-۰۵

دوره آموزشی نرم افزار فلوئنت ANSYS Fluent

۱۳۹۷-۰۵-۳۰

دوره اموزشی نرم افزار کامسول COMSOL

۱۳۹۷-۰۵-۲۹

دوره آموزشی نرم افزار هایسیس Aspen HYSYS

ثبت نام