ثبت نام دوره / کارگاه


کارگاه بازرسی دوره ای سیستم های لوله کشی صنعتیکارگاه آموزشی شیرآلات صنعتیکارگاه طراحی سیستم تصفیه آب RO با نرم افزار WAVEدوره آموزشی لوله کشی صنعتی Pipingکارگاه آموزشی بویلر Boilerکارگاه طراحی نیروگاه خورشیدی با نرم افزار PVSystکارگاه تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت HSEکارگاه آموزشی PFD , P&ID , BFDکارگاه آموزشی مقاله نویسی تخصصیدوره آموزشی نرم افزار اسپن هایسیس Aspen HYSYSدوره آموزشی نرم افزار اسپن پلاس Aspen Plusدوره آموزشی نرم افزار فلوئنت ANSYS Fluentدوره آموزشی نرم افزار کامسول COMSOLدوره آموزشی نرم افزار متلب MATLABدوره آموزشی نرم افزار آباکوس Abaqusدوره آموزشی نرم افزار PDMSدوره آموزشی نرم افزار سالیدورکس SolidWorks

به منظور پیگیری فرآیند ثبت نام، کارشناسان ما در سریعترین فرصت با شما تماس حاصل خواهند کرد

ثبت نام