۱۳۹۸-۰۱-۰۸

کارگاه آموزشی ناظر کنترل کیفی پروژه های صنعتی

۱۳۹۸-۰۱-۰۷

کارگاه آموزشی بازرسی دوره ای سیستم های لوله کشی صنعتی

۱۳۹۸-۰۱-۰۷

کارگاه آموزشی شیرآلات صنعتی

۱۳۹۸-۰۱-۰۷

کارگاه آموزشی طراحی سیستم تصفیه آب RO با نرم افزار WAVE

۱۳۹۸-۰۱-۰۷

دوره آموزشی لوله کشی صنعتی Piping

۱۳۹۸-۰۱-۰۷

کارگاه آموزشی بویلر Boiler

۱۳۹۷-۱۱-۰۶

کارگاه آموزشی طراحی نیروگاه خورشیدی با نرم افزار PVSyst

۱۳۹۷-۱۱-۰۴

کارگاه آموزشی HSE (ایمنی، بهداشت و محیط زیست)

۱۳۹۷-۱۰-۰۶

کارگاه آموزشی PFD , P&ID , BFD

ثبت نام